ESTHERGRUP Perruqueries Lleida Lleida
ESTHERGRUP Perruqueries Lleida Lleida
ESTHERGRUP Perruqueries Lleida Lleida
ESTHERGRUP Perruqueries Lleida Lleida
ESTHERGRUP Perruqueries Lleida Lleida
ESTHERGRUP Perruqueries Lleida Lleida
ESTHERGRUP Perruqueries Lleida Lleida

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'entitat: ESTHER GRUP.CAT, SL

Raó social: ESTHER GRUP.CAT, SL

NIF: B25536905

Direcció: carrer Riu Cinca, 4-6 de Lleida. CP 25001.

Telèfon: 973204818

E-mail: anna@esthergrup.com

Finalitat de la pàgina web:

Aquest lloc web ha estat creat amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris.

Preus i condicions: Segons característiques dels treballs a realitzar.

El present avís legal (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del lloc web: http://www.esthergrup.com

LEGISLACIÓ.

Amb caràcter general les relacions ESTHER GRUP.CAT, SL i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.


ÚS I ACCÉS D'USUARIS.

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb ESTHER GRUP.CAT, SL o qualsevol de les seves delegacions.


Propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de ESTHER GRUP.CAT, SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de ESTHER GRUP.CAT, SL


CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS).

ESTHER GRUP.CAT, SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

ESTHER GRUP.CAT, SL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat ESTHER GRUP.CAT, SL La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de ESTHER GRUP.CAT, SL té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.